Stottertherapie aanmelden

Broca Brothers Stottertherapie Voor kinderen

Groningen / Utrecht

stottertherapie utrecht groningen

Een belangrijke boodschap voor ouders en kind.

stottertherapie voor kinderen

Stuur je kind niet zomaar van logopedist naar logopedist. Veel volwassenen die stotteren zijn als kind overal naar toe gestuurd maar het had een averechts effect en dat wil je voorkomen. Lees deze pagina door om er achter te komen wat je kind zou kunnen meemaken op dit moment en wat je er aan kunt doen.

Stotteren meer dan een spraakprobleem.

Als je ervaart dat jullie kind stiller wordt, meer teruggetrokken gedraagt, meer druk maakt om het stotteren en eigenlijk geen echte vooruitgang lijkt te boeken dan zijn dat tekenen dat er wellicht een andere aanpak nodig is.

Zelf weten wij hier alles van. Stotteren begonn begon als iets onschuldigs waar wij onszelf niet bewust van waren, we bleven lekker doorpraten. Maar er was een kantelpunt waar we wél bewust werden van het feit dat we stotterden, bijvoorbeeld omdat Hille naar logopedie moest, werd gepest op het schoolplein en andere stotterervaringen opdeed.

Deze bewustwording is het begin van een heel ander soort stotteren. Het is het begin van de transformatie van een spraakontwikkelingsstoornis in iets wat men chronisch stotteren noemt, een vorm van stotteren dat veel meer te maken heeft met schaamte en angst. Stotteren kan zo op een gegeven moment veel meer worden dan alleen maar een spraakprobleem.

De ontwikkeling van stotteren.

Ongeveer 5% van alle kinderen krijgt te maken met stotteren in de vorm van een spraakontwikkelingsstoornis. Je kunt zien wanneer het om een spraakontwikkelingsstoornis draait omdat het kind in deze periode zich niet druk maakt om het stotteren, het hoort er namelijk gewoon bij. Je kind struikelt over zijn woorden, maar het weerhoudt hem er niet van om te blijven praten.

Het merendeel van deze 5% groeit over het stotteren heen, veelal door goede en rustige hulp van de omgeving. Maar er is 1% die blijft stotteren, die er in vast blijft zitten en daar is een goede reden voor. Wanneer een kind niet over het stotteren heen lijkt te kunnen groeien, spreken we van chronisch stotteren.

Chronisch stotteren.

De reden dat chronisch stotteren ontwikkelt is de bewustwording: het idee ontstaat dat stotteren ‘raar’ is. Een veel voorkomend verhaal is het kind die uit de klas wordt gehaald om naar de ‘spraakjuf’ te gaan. Als enige wordt hij of zij uit de groep getrokken om aan het spreken te werken, want dat gaat niet zoals het zou moeten. Dit is één van de voorbeelden waardoor een kind het stotteren kan gaan interpreteren als iets dat niet goed is, als iets dat niet mag.

Ook ouders hebben vaak sterker de neiging om zich druk te maken om het stotteren dan het kind zelf. De omgeving speelt dan ook een hele grote invloed op de ontwikkeling van het spreken van het kind.

Schaamte.

Zodra het kind bewust wordt van het stotteren en dat het iets is dat eigenlijk niet mag gebeuren ontstaat er schaamte en daarbij ook de angst om te stotteren. Dit is een vicieuze cirkel waar je in terecht komt en een moeilijke om uit te breken, zeker wanneer de logopediste zich blijft richten op ademhaling en articulatie.

Schaamte en angst voor stotteren ontstaat omdat de omgeving, bewust of onbewust, heeft laten merken dat stotteren niet oké is. Zo gaat een kind nog een tweede keer nadenken voordat hij iets gaat zeggen, want de kans bestaat dat hij gaat stotteren en een negatieve reactie daarop gaat krijgen.

Een slimme strategie kan dan zijn om minder te gaan zeggen en terug te trekken, zodat negatieve reacties vermeden worden. Hoewel dat in eerste instantie werkt, van binnen wordt de zelfexpressie opgekropt en dat zal een averechts gevolg hebben. Zo hebben menig volwassenen die stotteren een sterke vermijdingsdrang en verstoppen ze woorden, maar ook zichzelf, zolang als het kan. Als dit te lang doorgaat leidt het niet alleen tot vermijdingsgedrag maar ook tot dingen als woede uitbarstingen of depressie.

De omgeving als sleutel.

De omgeving speelt dus een belangrijke rol in de transformatie van de spraakonwikkelingstoornis naar chronisch stotteren. Want de reacties van de omgeving zorgen voor een bepaald idee over stotteren. Aan de andere kant speelt de omgeving ook de sleutelrol in het weer loslaten van schaamte, angst en stotteren zelf zodat het kind weer vloeiend gaat spreken.

Onze stottertherapie voor kinderen focust zich dan ook voor het grootste gedeelte op het ondersteunen van de ouders en hoe zij hun kind kunnen helpen schaamte en angst los te laten wat zal zorgen voor vrijer en spontaner spreken.

Spontaniteit terugkrijgen.

De omgeving is de sleutel, er moet een veilige thuisbasis gevormd worden waar het kind zichzelf kan zijn en weer vrijuit durft te praten. Dit gevoel zal hij of zij dan langzaam meenemen naar de buitenwereld om ook daar weer op zijn gemak te raken en het spreken op te blijven bouwen.

Het is niet het kind dat goed moet leren praten, maar het is juist de omgeving die het kind moet ondersteunen om zichzelf te kunnen zijn zonder schaamte en het gevoel beoordeeld te worden. Met de tijd komt het vloeiende spreken dan meer en meer terug, zo voorkom je jaren aan blijven hangen in het stotteren met alle vervelende bijkomstigheden van dien. Het kind krijgt zijn of haar spontaniteit weer terug.

Stottertherapie voor kinderen.

Het kind ondersteunen in spontaan gaan spreken, de juiste oefeningen aanreiken om die vrijheid weer terug te vinden is erg belangrijk. En terwijl we dat doen en hem of haar motiveren om meer en meer te gaan spreken, gaan we met jullie, de ouders, aan de slag.

Als ouders is het belangrijk te weten hoe je je kind nou echt helpt. Wat waarom stottert ons kind nou precies? Wat gaat er in ons kind om? Hoe zit chronisch stotteren in elkaar? Welke oefeningen kunnen we doen? Hoe ondersteunen wij daar in? Hoe kunnen we ons kind positief motiveren? Hoe kunnen we er voor zorgen dat we helen zonder te streng te zijn? Hoe creëren we die ondersteunende omgeving?

Dit zijn volgens ons de aller belangrijkste vragen die je jezelf kunt stellen en het zijn de vragen die wij beantwoorden. Zo werken we met z’n allen samen om stotteren stap voor stap op de juiste manier aan te pakken en de spontaniteit in spreken en zelfexpressie weer terug te krijgen.

Wat doen wij.

  • Persoonlijk plan opstellen voor het kind en de familie
  • Tijdens een 2-daagse alle belangrijkste handvatten doorlopen en oefenen
  • Uitleggen hoe stotteren in elkaar zit en wat je er vervolgens aan doet
  • De juiste oefeningen met het kind doen voor vloeiender, spontaner en vrij spreken
  • De ouders coachen in het positief ondersteunen van hun kind
  • Een opwaartse spiraal creëren voor het kind om los te breken uit stotteren
  • Een voorbeeld zijn voor jongere kinderen door onze leeftijd en eigen stotterervaringen
  • Het aanbieden van een compleet traject dat ongeveer 6 maanden duurt

Het pakket.

Stap 1:

Nadat jullie contact met ons hebben genomen en eventuele vragen van jullie kant zijn beantwoord, sturen we nog een vragenformulier op om jullie beter te leren kennen. Ook sturen we jullie een bestand waarin stotteren, het ontstaan en de ontwikkeling daarvan, alvast meer uitgelegd wordt.

Daarna plannen we een vrijblijvend voorgesprek in met het gezin. Iedereen is van harte welkom.

Ook zullen we jullie een prijsindicatie geven, maar dat doen we in overleg. Wij coachen in Groningen en Utrecht, de prijs daarvan verschilt ook.

Stap 2:

Bij bevestiging plannen we een 2-daagse waarbij we ouders en kind tegelijkertijd maar ook afzonderlijk coachen. Voor deze 2-daagse schrijven wij een persoonlijk plan, daar in staan de oefeningen en stappen die we samen moeten nemen om het gewenste resultaat te behalen.

Stap 3:

De 2-daagse waarbij we aan de slag gaan met ouders en kind. Samen overleggen we over welke twee achtereenvolgende dagen dat zullen zijn.

Stap 4:

Stap 4 is een maandelijks coachingsgesprek met zowel kind als ouders, met de vraag: wat is de volgende juiste stap?

Zo houden we het erg persoonlijk en blijven we kijken naar de beste vervolgstap voor het kind en zijn of haar spreken. De toon wordt gezet in de 2-daagse waarin we de belangrijkste handvatten meegeven waarna we elkaar ééns per maand spreken.

Stap 5:

Deze laatste stap draait om loslaten. Dit traject duurt in totaal ongeveer 6 maanden en daarna kunnen jullie verder zonder ons.

In dat halfjaar is er een sterke opwaartse spiraal gecreëerd, het spreken gaat al enorm veel beter en omdat jullie, als ouders, uiteindelijk de coaches worden. Jullie weten precies welke oefeningen werken, hoe stotteren in elkaar zit en hoe je het kunt verhelpen. Jullie kunnen nu jullie eigen kind verder helpen waar nodig, daar zijn jullie tenslotte vader en moeder voor geworden.

Neem contact met ons op.

Wij zien het vaak gebeuren dat kinderen van de ene therapie naar de andere gestuurd worden zonder dat er echt resultaat geboekt wordt. Dit zorgt voor meer en meer tegenvallers en een deuk in het zelfvertrouwen van een kind. Het kan zorgen voor de gedachtes “ik kan het niet, en zal het nooit kunnen”, en dat wil je vermijden.

Wanneer jullie kind stiller wordt, zich of haar meer terugtrekt en meer druk maakt om het stotteren dan voorheen, neem dan contact met ons op. Dan kunnen we meer informatie verstrekken, een prijs bepalen en een vervolggesprek inplannen. Hoe eerder we kunnen ingrijpen hoe beter.

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jullie op.

Met hartelijke groet,

Hille en Sjoerd

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.